Speciale peutergroepen 2 tot 4 jaar

Bij ons wordt de wereld van uw kind groter!

Kinderopvang Nynke biedt een veilige omgeving waarin uw kind zich in eigen tempo kan ontwikkelen. Daar besteden we veel zorg en aandacht aan. De manier waarop we uw kind begeleiden, stimuleren en ook rust en ontspanning bieden, hebben we vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan.

Ieder kindje heeft bij ons een leidster die tevens zijn/haar mentor is. De mentor draagt gedurende de opvang zorg voor het monitoren van uw kind. Ook houdt ze een mooi persoonlijk plakboek bij, waarmee het bijzonder leuk is om “terug in de tijd” te gaan!

Bij de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan maken we onder andere gebruik van een methode die voldoet aan de richtlijnen van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (vve). Deze methode, genaamd Peuterplein, stimuleert de taalontwikkeling, het voorbereidend rekenen, bewegen en motoriek, muziek, wereldoriëntatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De methode sluit naadloos aan op het onderwijs op de basisschool.

Naast het spelen en spelend leren hebben de kinderen tussendoor ook behoefte aan rustige momenten. Kinderopvang Nynke werkt volgens een vast dagritme, met genoeg momenten voor rust en ontspanning.

Beleidsplan

Lees meer over ons beleid in ons beleidsplan. Hierin staat ook meer informatie over de dagelijkse gang van zaken bij Kinderopvang Nynke.